EGroup platform

Таны цагийг үлэмж хэмнэх ухаалаг шийдэл

{title}

Монголоос болон гадаад улсаас хандах хэрэглэгчдэд аль алинд нь хурдтай вэб сайтаараа үйлчлэхэд туйлын төвөгтэй байна уу? Тэгвэл та групп системд бүгдийг даатга.Групп систем дээрхи бүх вэбүүд цаг тутамд гадаад серверлүү автоматаар хуулагдаж(SYNC) гадаад, монголоос өндөр хурдтай 24/7 хоногийн турш бидний хяналтанд найдвартай ажиллах болно.