EGroup platform

Таны цагийг үлэмж хэмнэх ухаалаг шийдэл

{title}

Групп систем систем нь нэг удирдлагын дор хэдэн ч вэб хуудас ажиллаж болох ба тэдгээр нь хоорондоо мэдээллээ солилцож, мэдээллийг цаг алдалгүй шинэчлэх боломж бүхий агуулга удирдах систем бөгөөд группийн бүтэцээр ажилладаг байгууллагад зориулагдан бүтээгдсэн.